Thursday, 18/08/2022 - 02:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Thành

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 

Số: 195/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

          Bình Thành, ngày 01 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 
  

 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ số trẻ trên địa bàn xã và điều kiện thực tế  của nhà trường, trường mầm non Bình Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Trường mầm non Bình Thành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GDĐT Định Hoá, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh, nhân dân xã Bình Thành.

Hệ thống mạng lưới trường lớp, đội ngũ CBQL, giáo viên được kiện toàn  đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, trình độ năng lực khá vững vàng, có tâm huyết với nghề tận tuỵ với công việc tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

100% CBQL, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

 Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được đầu tư khang trang phù hợp với môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đáp ứng với nhu cầu gửi con của nhân dân

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cao đạt và vượt kế hoạch.

-  Khó khăn:

 Địa bàn xã rộng xa nơi trung tâm, dân cư sống không tập trung, đời sống nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp nên khăn trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

 

2. Nhiệm vụ chung:

Năm học 2021-2022 nhà trường nghiêm túc triển khai việc thực hiện nội quy, Chỉ thị Nghị quyết, pháp lệnh dân chủ, nhiệm vụ của toàn ngành dưới sự chỉ đạo của các cấp.

Triển khai sâu rộng thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội.

Tích cực tham mưu với đảng chính quyền các cấp, các ngành để có kế hoạch xây dựng trường lớp đảm bảo quy mô học sinh theo Điều lệ trường mầm non.

- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Mở rộng mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng tỷ lệ trẻ đến trường, đạt 31.5% trở lên trẻ độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp 100%.

- Thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2021-2022. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đối tượng tuyển sinh trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn xã Bình Thành. 

- Thời gian tuyển sinh  tháng 07/2021.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trực tiếp xuống từng xóm bản để điều tra trẻ tại gia đình.

- Tổng hợp báo cáo công tác tuyển sinh.

4. Kế hoạch quy mô phát triển trường lớp học sinh:

- Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm lớp.

Trong đó:

NT: 02 nhóm      

MG: 08 lớp

- Tổng số học sinh: 280 cháu

 + Học sinh nhà trẻ: 64 cháu

 + Học sinh mẫu giáo: 216 cháu: (3 tuổi: 65 trẻ; 4 tuổi:75 trẻ; 5 tuổi: 76 trẻ

5. Các biện pháp thực hiện:

- Kiện toàn cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên các tổ chức trong nhà trường.

- Thành lập Ban tuyển sinh để triển khai và tổ chức thực hiện

- Tổ chức tuyển sinh tại trường ngày  7, 8/7/2021.

- Phân công giao nhiệm vụ cho từng giáo viên và các bộ phận cùng thực hiện.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh bằng mọi hình thức, truyền thanh từ các thôn xóm qua các cuộc họp hội đồng nhân dân và cuộc họp phụ huynh đầu năm.

- Tiếp tục điều tra danh sách cụ thể của từng độ tuổi 0-5 tuổi toàn xã.

- Duy trì và đảm bảo sỹ số học sinh theo nhóm lớp.

- Làm tốt công tác tuyên tryền thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non xây dựng đoàn kết nội bộ thống nhất cao cùng thực hiện.

- Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương các cấp để thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao với nhà trường, xây dựng, sửa chữa CSVC và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bình Thành.

 

Nơi nhận:

- UBND xã (báo cáo);

- Ban tuyển sinh;

- 14 xóm trên địa bàn xã;

- Lưu: VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mầm non Bình Thành
Nguồn:mnbinhthanh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 246
Tháng 08 : 4.746
Năm 2022 : 142.437