Thursday, 18/08/2022 - 03:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Thành

Duyên dáng áo dài Việt Nam

 

Tuần lễ áo dài Việt Nam 2021 

Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2021 Trường MN Bình Thành góp  phần  tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường về việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam


Tác giả: Trường Mầm non Bình Thành
Nguồn: Trường Mầm non Bình Thành